Welkom op de website van Lourdesbedevaart 2014 KWB en Femma Hofstade

Grot

Met TV Lourdes heeft u de mogelijkheid om 24 uur per dag live de Grot te bekijken.

TV Lourdes laat u niet alleen de Grot zien, maar ook, wanneer er belangrijke vieringen zijn,

de Pius X, de  Esplanade of de Bernadettekerk.

U kunt hiermee vieringen en processies mét geluid volgen.     Net alsof u eventjes in Lourdes bent!

                                                                        Klik hier voor TV Lourdes

Jaarlijks reizen zeer veel mensen naar Lourdes, elk met hun eigen verwachtingen en vragen.

Maar in Lourdes is iedereen welkom, kan iedereen zichzelf zijn.

Kwb en Femma gaan al meer dan 60 jaar op bedevaart naar Lourdes.

Telkens doen wij dat met een goed uitgebouwd thema, dat tegemoet komt aan je verwachtingen.

In 2014 werken we onze bedevaart uit rondom het thema 'Ga (samen) naar de bron .. :. Bernadette kroop de grot in, moest met de

handen graven ... en water borrelde omhoog. Lourdes nodigt ons uit (ver­der) op zoek te gaan naar de bron van ons leven, de bron

van ons samenleven. Het water kan reinigen, verfrissen en onze dorst lessen. Gaan, stappen zetten, op bedevaart gaan, pelgrimeren

... (een leven lang).

Kaarsenprocessie

Wie gaat, kan niet alles meenemen, moet achterlaten. Ieder maakt zijn/haar persoonlijke keuzes,

maar mag zich omringd weten door tochtgenoten. En dat doet deugd: niet alleen op stap gaan, zich

toevertrouwen aan Maria. Gaandeweg kan dan aan het licht komen wat onze levensweg is.

In gesprek met anderen en met de steun van het solidair Lourdesgebeuren (ziek en gezond, bekenden

en vreemden, jong en oud) krijgen we een 'boost' om onze eigen weg te gaan,

meer dan ooit geëngageerd.

processie